Follow-up Bewegen=Fun

Datum: 14-04-2015


Bewegen = Fun in Bernheze

Met een vervolg op het project Bewegen=Fun geeft de gemeente ook de komen-de twee schooljaren een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs in Bern-heze. Bij het tweejarig project ligt het accent vooral op de leeftijdscategorie 2 - 6 jarigen. Juist in deze leeftijdsfase vindt namelijk de grootste motorische ontwik-keling van het kind plaats.

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van het kind. De bewegingslessen in het tweejarig project zijn gericht op psychologische, fysiologische, coördinatie en socia-le aspecten. Kinderen krijgen daardoor plezier in het bewegen.

Kinder(dag)opvangorganisaties en basisscholen (groep 1 en 2) in Bernheze kunnen van dit aanbod gebruik maken. Na 15 lessen ontvangen peuters het Beweegdiploma 1 en na 20 lessen ontvangen leerlingen van groep 1 en 2 het Beweegdiploma 2. Verantwoordelijk voor de uitvoering zijn combinatiefunctionarissen die naast hun sportoplei-ding de bijscholing Beweegdiploma hebben gevolgd.

Omdat de combinatiefunctionaris gedurende een aantal weken op de basisschool ver-toeft, krijgt hij/zij ook de opdracht om de organisatie van het bewegingsonderwijs op basisscholen onder de loep te nemen. Zijn er verbeteringen aan te brengen waardoor meer plezier wordt beleefd aan de bewegingslessen en is het schoolplein beweeg-vriendelijker te maken? Leerlingen kunnen ideeën kenbaar maken en de leukste wor-den gehonoreerd met een kleine financiële bijdrage vanuit het project Bewegen=Fun.

Naast het project op scholen is er vanuit het project de komende twee schooljaren ook aandacht voor kinderen met een motorische achterstand, de Nationale Sportweek, en veilig leren springen op een tuintrampoline.

Wederom is stichting Gympoint verantwoordelijk voor de uitvoeren van het project. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@gympoint.nl

Eerdere berichten:

Toon alle berichten

 
Volg ons ook op